Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fellesoppgjør

Tarifforhandlinger der flere fagforbund forhandler i fellesskap. Avstemningene over resultatet foregår under ett.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Ingen streik i Luftfartsavtalen

I meklingen mellom Luftfartens Funksjonærforening og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

For mer informasjon, se sak 2014-091.

Les mer (25.11.2014)

Meklingsløsning for kinoer

Landsoverenskomsten for kinoer mellom Fagforbundet og Virke ble meklet av Nils-Henrik Mørch von der Fehr. Han framla forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker tar til styrebehandling med anbefaling.

For mer informasjon, se sak 2014-089

Les mer (17.11.2014)

Ingen streik i LKAB

Mekler Bjørn Lillebergen la i tariffrevisjonen av LKAB-overenskomsten fram et forslag rett før midnatt, som NHO Logistikk og Transport aksepterte. Norsk Transportarbeiderforbund og Parat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

For mer informasjon, se sak 2014-087 og 2014-088.

Les mer (14.11.2014)

Meklingsbrudd for kontoransatte under Landsoverenskomsten

I meklingen mellom HK og AAF, konstaterte mekler Kine Steinsvik at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag.

For mer informasjon se sak 2014-084.

Les mer (13.11.2014)

Enighet mellom NTL og Abelia

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Abelia i overenskomst nr. 466 Forskning og undervisning la riksmekler Nils Dalseide fram et forslag. Abelia aksepterte forslaget. NTL sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

For mer informasjon, se sak 2014-083.

Les mer (01.11.2014)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Sak 2014-092
Norsk Lokomotivmannsforbund og NHO Logistikk og Transport
Frist: 27.11.2014 kl. 00:00

Sak 2014-076
LO Stat og Spekter
Frist: 19.09.2014 kl. 00:00

Sak 2014-065
YS Spekter og Spekter
Frist: 19.09.2014 kl. 00:00

Pågående konflikter  

Sak 2014-084
Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Sak 2014-072
Industri Energi og Norsk Industri

Kommende meklinger  
Sak 2014-093
Norsk Sjøoffisersforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening
Berammet: 8. desember 2014

Sak 2014-090
Parat og Abelia
Berammet: 9. desember 2014


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster