Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Forbundsvise oppgjør

Det enkelte fagforbund utarbeider selv sine krav og forhandler på egen hånd med tariffmotparten om kravene.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Streik i hotell- og restaurantbransjen

Det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv vedrørende Riksavtalen. Partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

For mer informasjon, se sak 2016-005

Les mer (23.04.2016)

Ingen streik i Byggeindustrien

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.

For mer informasjon, se sak 2016-004.

Les mer (09.04.2016)

Enighet mellom Fellesforbundet og BNL

Med meklerens mellomkomst ble partene enige om ny tariffavtale for Byggfag.

For mer informasjon, se sak 2016-003

Les mer (06.04.2016)

Enighet mellom partene i Frontfaget

I meklingene mellom henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri, kom partene med meklernes mellomkomst frem til ny tariffavtale.

For mer informasjon, se sak 2016-001 og 2016-002.

Les mer (03.04.2016)

Enighet mellom NTL og NHO Luftfart

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart vedrørende opprettelse av avtale for den kombinerte bakketjenesten ved Rygge Sivile Lufthavn kom partene, med rikmeklers Nils Dalseides mellomkomst, frem til en minnelig løsning. NTL sender resultatet ut til uravstemning.

For mer informasjon, se sak 2015-023.

Les mer (10.09.2015)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Sak 2016-005
Fellesforbundet og NHO Reiseliv

Kommende meklinger  
Sak 2016-008
LO Stat og Spekter
Berammet: 3. og 4. mai 2016
Frist: 05.05.2016 kl. 00:00
Sak 2016-009
Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport
Berammet: 3. og 4. mai 2016
Frist: 05.05.2016 kl. 00:00
Sak 2016-010
Norges Transportarbeiderforbund og NHO Transport
Berammet: 3. og 4. mai 2016
Frist: 05.05.2016 kl. 00:00
Sak 2016-007
YS Spekter og Spekter
Berammet: 3. og 4. mai 2016
Frist: 05.05.2016 kl. 00:00
Sak 2016-019
YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Berammet: 4. mai 2016

Sak 2016-018
LO Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Berammet: 4. mai 2016

Sak 2016-006
Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service
Berammet: 9. mai 2016

Sak 2016-011
Kopinor og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Berammet: 9. mai 2016

Sak 2016-015
Norsk Journalistlag og Spekter
Berammet: 11. mai 2016

Sak 2016-017
LO Stat og Spekter
Berammet: 11. mai 2016

Sak 2016-013
Handel og Kontor i Norge og SAMFO
Berammet: 13. mai 2016

Sak 2016-012
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke
Berammet: 30. og 31. mai 2016

Sak 2016-014
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsforbund og NHO Mat og Drikke
Berammet: 1. og 2. juni 2016

Sak 2016-016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke
Berammet: 3. og 4. juni 2016


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster