Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Frontfag

Representative fag innen konkurranseutsatt sektor som er først ute i lønnsoppgjørene, og som anses å være normgivende for lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Enighet mellom NTL og NHO Luftfart

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart vedrørende opprettelse av avtale for den kombinerte bakketjenesten ved Rygge Sivile Lufthavn kom partene, med rikmeklers Nils Dalseides mellomkomst, frem til en minnelig løsning. NTL sender resultatet ut til uravstemning.

For mer informasjon, se sak 2015-023.

Les mer (10.09.2015)

Meklingsløsning for flyttbare offshoreinnretninger.

I meklingen for overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel, la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. SAFE, Industri Energi og DSO på den ene siden og Norges Rederiforbund på den andre siden, aksepterte forslaget.

For mer informasjon, se sak 2015-019, 2015-020 og 2015-021.

Les mer (25.06.2015)

Partene i Nordisk NIS aksepterte forslag

I meklingen mellom partene vedrørende Nordisk NIS-avtale la mekler Kine Steinsvik fram forslag som alle partene aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2015-016, 2015-017 og 2015-018

Les mer (16.06.2015)

Brudd i SAS forhandlingene.

NHO Luftfart fremsatte et tilbud til tariffavtale som Norsk Cockpitforbund ikke aksepterte. Riksmekler Nils Dalseide fant etter dette at ikke var grunnlag for å fremsette forslag eller fortsette meklingen.

For mer informarsjon, se sak 2015-015.

Les mer (21.05.2015)

Ingen streik i NSB

I meklingen mellom LO Stat og Spekter, la mekler Carl Petter Martinsen frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker har svarfrist til 29. mai 2015 kl. 12.00.

For mer informasjon, se sak 2015-014.

Les mer (21.05.2015)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster