Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Kombinerte oppgjør

Dette er tariffoppgjør der myndighetene går inn som en tredje part i oppgjøret. En del av et lønnskrav kan bli innfridd med forskjellige tiltak fra myndighetenes side som for eksempel... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Mekling mellom Kopinor og KS

I meklingen mellom Kopinor og KS, la mekler Dag Stousland frem et forslag. Kopinor meddeler at de tar forslaget til etterretning og vil forelegge det for sitt styre. KS aksepterte forslaget.

For mer informasjon, se sak 2014-095.

Les mer (16.01.2015)

Enighet i Forskningsoverenskomsten

Mekler Geir Engebretsen la noen timer over midnatt fram et forslag i meklingen mellom Parat og Abelia, som begge parter aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2014-090.

Les mer (10.12.2014)

Streik avverget

I meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Fraktefartøeyenes Rederiforbund la mekler Dag Stousland frem et forslag. Arbeidstaker aksepterte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

For mer informasjon, se sak 2014-093.

Les mer (08.12.2014)

Streik i Norsk Lokomotivmannsforbund

Mekler Dag Stousland konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes anbefalt.

For mer informasjon, se sak 2014-092.

Les mer (27.11.2014)

Ingen streik i Luftfartsavtalen

I meklingen mellom Luftfartens Funksjonærforening og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

For mer informasjon, se sak 2014-091.

Les mer (25.11.2014)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Sak 2015-001
Parat og NHO Luftfart
Frist: 30.01.2015 kl. 00:00

Sak 2014-076
LO Stat og Spekter
Frist: 04.02.2015 kl. 00:00

Sak 2014-065
YS Spekter og Spekter
Frist: 04.02.2015 kl. 00:00

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  
Sak 2014-094
Industri Energi og Norges Rederiforbund
Berammet: 2. februar 2015
Frist: 03.02.2015 kl. 00:00
Sak 2015-002
Norsk Jernbaneforbund og NHO Logistikk og Transport
Berammet: 9. februar 2015


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster