Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fredsplikt

Fredsplikten er sentral i arbeidstvistloven. I § 8 andre ledd heter det: "Interessetvist må ikke søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 og... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Streik avverget i Oljeavtalen og Oljetransportavtalen

Mekler Inger Marie Landfald la fram et forslag nærmere ti timer på overtid i meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Parat på arbeidstakersiden og Norsk Industri på arbeidsgiversiden. Forslaget ble akseptert av Norsk Industri, mens Norsk Transportarbeiderforbund og Parat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling til sine medlemmer.

For mer informasjon, se sak 2014-085 og 2014-086.

Les mer (10.10.2014)

Ingen streik i BAB-Omsorg AS

I meklingen mellom Fagforbundet og Virke la mekler Dag Stousland fram et forslag, som ble akseptert av arbeidsgiverne. Fagforbundet sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

For mer informasjon, se sak 2014-081.

Les mer (08.10.2014)

Enighet mellom Kopinor og UHR

Mekler Dag Stousland la fram et forslag i meklingen mellom Kopinor og Universitets- og høgskolerådet, som begge parter aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2014-082.

Les mer (29.09.2014)

Meklingsløsning for Akademikerne og Spekter

I meklingen mellom Akademikerne og Spekter i overenkomstområdene for Helseforetak og Lovisenberg la riksmekler Nils Dalseide og medmekler Richard Saue fram et forslag som begge parter aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2014-077 og 2014-078.

Les mer (25.09.2014)

Anbefalt forslag for Energiavtale I og II

Under revisjonen av Energiavtale I og II mellom EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det norske maskinistforbund, Tekna og Nito, og KS Bedrift, la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag som alle parter anbefalte. Forslaget skal ut til uravstemning.

For mer informarsjon, se sak 2014-058, 2014-059, 2014-060, 2014-061, 2014-062 og 2014-063.

Les mer (25.09.2014)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Sak 2014-083
Norsk Tjenestemannslag og Abelia
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Sak 2014-076
LO Stat og Spekter
Frist: 19.09.2014 kl. 00:00

Sak 2014-065
YS Spekter og Spekter
Frist: 19.09.2014 kl. 00:00

Pågående konflikter  

Sak 2014-072
Industri Energi og Norsk Industri

Kommende meklinger  
Sak 2014-084
Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Berammet: 11. og 12. november 2014


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster