Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Frontfag

Representative fag innen konkurranseutsatt sektor som er først ute i lønnsoppgjørene, og som anses å være normgivende for lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Forhandlingsløsning for Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund kom frem til en forhandlingsløsning med NHO Service med mekler Inger Tellefsen mellomkomst.

For mer informasjon, se sak 2016-058 og 2016-061.

Les mer (20.10.2016)

Løsning for Bilselgeravtalen

Handel og Kontor og Norges Bilbransjeforbund aksepterte forslaget mekler Adele Matheson Mestad la frem før fristen midnatt.

For mer informasjon, se sak 2016-075

Les mer (13.10.2016)

Enighet i meklingen for Oljeoverenskomsten

I meklingen mellom SAFE og Norsk Olje og Gass la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som begge partene aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2016-076.

Les mer (07.10.2016)

Ingen løsning på streiken i sykehusene

Det ble gjort forsøk på mekling i sykehusstreiken den 05.10.16. Meklingsforsøket var forgjeves idet partene fortsatt stod meget langt fra hverandre og ikke fant grunn til å bevege sine standpunkter. Det var for tiden således ikke mulig å løse konflikten ved mekling. Les mer (06.10.2016)

Meklingsløsning for funksjonærer og salgsfunksjonærer

Negotia, Parat og YTF, og NHO møttes til mekling 30. september og 1. oktober vedrørende Tariffrevisjonen 2016 - Funksjonæravtalen og Salgsfunksjonæravtalen. 7 timer på overtid la mekler Mats Wilhelm Rulan fram et forslag som partene aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2016-090 og 2016-091 

Les mer (04.10.2016)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Sak 2016-087
Fagforbundet og KS Bedrift

Sak 2016-074
LO Stat og Spekter

Sak 2016-057
EL & IT Forbundet og KS Bedrift

Sak 2016-048
Delta og KS Bedrift

Kommende meklinger  
Sak 2016-104
Norsk Filmforbund og Virke
Berammet: 27. og 28. oktober 2016

Sak 2016-103
Norsk Filmforbund og Virke
Berammet: 27. og 28. oktober 2016

Sak 2016-050
LO Kommune og KS Bedrift
Berammet: 2. og 3. november 2016

Sak 2016-047
Akademikerne og KS Bedrift
Berammet: 2. og 3. november 2016

Sak 2016-051
YS Kommune og KS Bedrift
Berammet: 2. og 3. november 2016

Sak 2016-054
Unio og KS Bedrift
Berammet: 2. og 3. november 2016

Sak 2016-098
Den norske legeforening og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-097
Samfunnsviterne og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-096
Econa og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-099
NITO og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-100
Arkitektenes Fagforbund og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-101
Norsk Psykologforening og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-102
Tekna og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-084
Norsk Fysioterapeutforbund og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-081
Norges Sykepleierforbund og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-095
Norges Juristforbund og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-094
Norges Farmaceutiske Forening og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-093
Norsk Lektorlag og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-078
Norsk Radiografforbund og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016

Sak 2016-082
Presteforeningen og Virke
Berammet: 17. og 18. november 2016


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster