Norges riksvåpen

Riksmekleren

Hovedtariffavtale

Hovedtariffavtaler er offentlig sektors landsomfattende tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.


(Opprettet: 10.06.2005)
(Sist oppdatert: 26.08.2005)