Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lønnsnemnd

Lønnsnemnd kan være både frivillig og tvungen. Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger. For eksempel fordi de ser at de... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-106

År: 2016
Saknr: 106

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Falck Brann og Redningstjeneste
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 13.10.2016
Plassoppsigelse utløp: 1. november 2016
Forbud nedlagt/sendt: 13. oktober 2016
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. desember 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 16. desember 2016 kl. 13.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 14. og 15. desember 2016
Krav om avsluttet mekling: 8. desember 2016
Meklingsfrist: 16.12.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.12.2016 kl. 03:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-106Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 26. januar 2017 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

(Opprettet: 13.10.2016)
(Sist oppdatert: 25.04.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster