Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-011

År: 2017
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Akasia Bernehage AS
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.03.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 11 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 28. april 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 4. mai 2017 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 2 medlemmer
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2017
Krav om avsluttet mekling: 28. april 2017
Meklingsfrist: 05.05.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2017 kl. 00:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2017-011Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 04.05.2017
Streik antall: 2 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet:

(Opprettet: 28.04.2017)
(Sist oppdatert: 05.05.2017)