Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Ord og uttrykk i tarifforhandlinger og meklinger

Nedenfor er det samlet definisjoner og beskrivelser av ord og utrykk som ofte brukes i tarifforhandlinger og meklinger.

Arbeidskamp
Arbeidsnedleggelse
Arbeidsstenging
Dagtidsaksjon ("dagsing")
Fellesoppgjør
Forbundsvise oppgjør
Fredsplikt
Frontfag
Hovedavtale
Hovedtariffavtale
Indeksregulering
Interessetvist
Kjøpekraft
Kombinerte oppgjør
Lavlønnsgaranti
Lockout (arbeidsstengning)
Lønnsglidning
Lønnsnemnd
Lønnsoverheng
Mekling
Mellomoppgjør
Minstelønn og minstelønnsavtaler
Månedslønn
Normallønn og normallønnsavtaler
Overenskomst
Plassfratredelse
Plassoppsigelse (arbeidsoppsigelse)
Reallønnsvekst
Samordnet oppgjør
Streik (arbeidsnedleggelse)
Tariffavtale
Tariffmessig lønnsøkning
Årslønn
Årslønnsvekst

Fullstendig liste med forklaringer

Translation in English of the 'Common Words and Terms in Collective Wage Agreement Negotiations and Mediations'
Pdf-dokument Common_Words_and_Terms_in_Collective_Wage_Agreement_Negotiations_and_Mediations.pdf (118 kb)


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Sak 2017-013
Norsk Sykepleierforbund og NHO Abelia
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Sak 2017-012
Akademikerne og Oslo kommune
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Pågående konflikter  

Sak 2017-011
Lederne og Spekter

Sak 2017-010
LO Stat og Spekter

Sak 2017-009
LO Stat og Spekter

Sak 2017-008
Unio og Spekter

Sak 2017-007
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-006
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-005
YS Spekter og Spekter

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster