Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-012

År: 2017
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Norges Farmaceutiske Forening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffoppgjøret 2017
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2017
Plassoppsigelse antall: 2.863 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 4. og 23. mai 2017
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat:

(Opprettet: 02.05.2017)
(Sist oppdatert: 02.05.2017)