Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-108

År: 2016
Saknr: 108

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 17.10.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. oktober
Plassoppsigelse antall: 107 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. november 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 10. november ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 48 medlemmer
Mekling berammet: 9. november
Krav om avsluttet mekling: 4. november 2016
Meklingsfrist: 10.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.11.2016 kl. 04:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sendte forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-108Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 30. november 2016 kl. 15.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

(Opprettet: 28.10.2016)
(Sist oppdatert: 09.12.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Sak 2017-013
Norsk Sykepleierforbund og NHO Abelia
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Sak 2017-012
Akademikerne og Oslo kommune
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Pågående konflikter  

Sak 2017-011
Lederne og Spekter

Sak 2017-010
LO Stat og Spekter

Sak 2017-009
LO Stat og Spekter

Sak 2017-008
Unio og Spekter

Sak 2017-007
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-006
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-005
YS Spekter og Spekter

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster