Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-106

År: 2016
Saknr: 106

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Falck Brann og Redningstjeneste
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.10.2016
Plassoppsigelse utløp: 1. november 2016
Forbud nedlagt/sendt: 13. oktober 2016
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. desember 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 16. desember 2016 kl. 13.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 14. og 15. desember 2016
Krav om avsluttet mekling: 8. desember 2016
Meklingsfrist: 16.12.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.12.2016 kl. 03:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-106Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 26. januar 2017 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

(Opprettet: 13.10.2016)
(Sist oppdatert: 25.04.2017)