Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Samordnet oppgjør

Tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt ved at forbundene forhandler om spesielle... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-017

År: 2017
Saknr: 017

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Falck brann og redningstjeneste ved Bodø lufthavn
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2017
Plassoppsigelse utløp: 7. juli 2017
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. juli 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 10. juli 2017 kl. 10.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 7. juli 2017
Krav om avsluttet mekling: 3. juli 2017
Meklingsfrist: 08.07.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.07.2017 kl. 02:15
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-017Mtebokogprotokoll.pdf

(Opprettet: 27.06.2017)
(Sist oppdatert: 08.07.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster