Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-088

År: 2016
Saknr: 088

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Skolenes landsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2016 - HUK
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.09.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2016
Plassoppsigelse antall: 42 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. november 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 21. november 2016 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 1 medlem
Mekling berammet: 17. og 18. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 15. november 2016
Meklingsfrist: 20.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.11.2016 kl. 05:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Begge partene aksepterte resultatet.
Riksmeklerens møtebok: 2016-088Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 16.09.2016)
(Sist oppdatert: 19.11.2016)