Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-016

År: 2017
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 Øvrige: AIM Norway AS, Broadnet AS, Geomatikk AS, Relacom AS og Mediq AS.
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 1320 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 428 medlemmer.
Mekling berammet: 15. juni 2017
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2017
Meklingsfrist: 16.06.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2017 kl. 08:30
Resultat: Meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2017-016Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 02.06.2017)
(Sist oppdatert: 16.06.2017)