Norges riksvåpen

Riksmekleren

Fellesoppgjør

Tarifforhandlinger der flere fagforbund forhandler i fellesskap. Avstemningene over resultatet foregår under ett.


(Opprettet: 15.05.2005)
(Sist oppdatert: 06.01.2006)