Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-025

År: 2016
Saknr: 025

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Lufttransport FW AS
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 102 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 2 medlemmer. Fra 18. juni 2016 kl. 24.00: 100 medlemmer.
Mekling berammet: 14. og 15. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2016
Meklingsfrist: 16.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 20:15
Resultat: Partene har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-025Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 16.06.2016
Streik antall: 2 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 18. juni 2016 kl. 24.00: 100 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 18.06.2016
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 18.06.2016

(Opprettet: 20.05.2016)
(Sist oppdatert: 20.06.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster