Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-073

År: 2016
Saknr: 073

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Oljeserviceavtalen
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 15.07.2016
Plassoppsigelse utløp: 22. juli 2016.
Forbud nedlagt/sendt: 18. juli 2016.
Plassoppsigelse antall: Ca. 3300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 14. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 20. september 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 335 medlemmer
Mekling berammet: 20. september 2016.
Krav om avsluttet mekling: 14. september 2016
Meklingsfrist: 21.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.09.2016 kl. 03:20
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt


Streik iverksatt: 21.09.2016
Streik antall: 335 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 11.10.2016
Forhandlingsresultat: Partene nådde fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist 12. november 2016.
Forhandlingsprotokoll: 2016-073Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 11.10.2016

(Opprettet: 12.08.2016)
(Sist oppdatert: 11.10.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster