Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Forbundsvise oppgjør

Det enkelte fagforbund utarbeider selv sine krav og forhandler på egen hånd med tariffmotparten om kravene.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-013

År: 2017
Saknr: 013

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sykepleierforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Abelia
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Opprettelse av overenskomst i Kreftforeningen
Mekler: Jussi Erik Pedersen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2017
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer. Fra 6. juni 2017, 1 medlem. Fra 23. juni 2017, 1 medlem. Fra 21. juli 2017, 4 medlemmer. Fra 31. juli 2017, 2 medlemmer. Fra 31. august 2017, 2 medlemmer. Fra 13. september 2017, 2 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 16. og 18. mai 2017
Krav om avsluttet mekling: 15.05.2017
Meklingsfrist: 19.05.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.05.2017 kl. 23:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-013Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 22.05.2017
Streik antall: 19 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 6. juni 2017, 1 medlem. Fra 7. juli 2017, 1 medlem. Fra 7. august 2017, 4 medlemmer. Fra 14. august 2017, 2 medlemmer. Fra 15. september 2017, 2 medlemmer. Fra 28. september 2017, 2 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 02.10.2017
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 02.10.2017

(Opprettet: 05.05.2017)
(Sist oppdatert: 02.10.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster