Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lønnsglidning

Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-021

År: 2017
Saknr: 021

Administrative opplysninger


Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 08.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. november 2017
Plassoppsigelse antall: 13347 medlemmber
Plassfratredelse mottatt: 8. desember 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 14. desember 2017 kl. 06:00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 13. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 8. desember 2017
Meklingsfrist: 14.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.12.2017 kl. 01:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 10.11.2017)
(Sist oppdatert: 14.12.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster