Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Dagtidsaksjon ("dagsing")

Arbeidstempoet settes ned, og lønna reduseres tilsvarende. Brukes i bedrifter der man har lokale avtaler om tillegg til minstelønn basert på produktivitet. Slike aksjoner er lovlige.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-025

År: 2017
Saknr: 025

Administrative opplysninger


Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Landsoverenskomsten AAF - HK
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 17.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. november 2017
Plassoppsigelse antall: 1031 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 29. november 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 5. desember 2017 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 543 medlemmer
Mekling berammet: 4. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 29. november 2017
Meklingsfrist: 05.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.12.2017 kl. 16:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboka.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-025Mtebokogenighetsdokument.pdf

(Opprettet: 28.11.2017)
(Sist oppdatert: 07.12.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster