Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Frontfag

Representative fag innen konkurranseutsatt sektor som er først ute i lønnsoppgjørene, og som anses å være normgivende for lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Lenker
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi. Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/inntektspolitikk.html?id=86948

LabourStart
Fagforeningsnyheter fra hele verden
http://www.labourstart.org/

LabourStart (norsk)
Fagforeningsnyheter, lenker til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner mm.
http://www.labourstart.org/no/

SSB - Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. Her finner du blant annet lønnsstatistikk og statistikk over medlemskap i arbeidslivsorganisasjoner, arbeidskonflikter og arbeidsliv.
http://www.ssb.no


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster